01.04.2021 – č. 581/2020 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležit…

Předpis č. 581/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.

účinnost od: 01.04.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-581

/ číst více /