18.03.2021 – č. 127/2021 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se…

Předpis č. 127/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 18.03.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-127/zneni-20210318

/ číst více /