18.03.2021 – č. 335/2004 Sb. – Vyhláška, kterou se provádí zákon o ověřování střelných zbra… – ve znění 127/2021 Sb.

Předpis č. 335/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky

účinnost od: 18.03.2021

ve znění: č. 127/2021 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-335

/ číst více /