č. 95/2019 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zák…

Předpis č. 95/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

vyhlášeno: 05.04.2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-95

/ číst více /