Archiv pro rubriku: zákony

č. 91/2019 Sb. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, kt…

Předpis č. 91/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

vyhlášeno: 02.04.2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-91

/ číst více /

č. 92/2019 Sb. – Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových náro…

Předpis č. 92/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

vyhlášeno: 02.04.2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-92

/ číst více /