Jak na přehled a uhrazení doplatku pojistného při změně pojišťovny během roku?

[3 minuty čtení] Pokud OSVČ během roku změnila zdravotní pojišťovnu, má v souvislosti s podáním přehledů o příjmech a výdajích o něco více povinností. Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je osoba samostatně výdělečně činná povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, podat přehled zdravotní pojišťovně. / číst více /