01.04.2021 – č. 344/2020 Sb. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb…

Předpis č. 344/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 01.04.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-344/zneni-20210401

/ číst více /