Ustanovení zástupce z řad advokátů provedené věcně nepříslušným soudem (31.08.2016)

I. Postoupením věci věcně příslušnému soudu nepomíjí účinky ustanovení zástupce z řad advokátů provedeného věcně nepříslušným soudem.

II. K požadavku na ustanovení zástupce z řad advokátů lze obecně uvést, že advokát bude ustanoven zástupcem zejména tehdy, jde-li o věc po stránce skutkové nebo právní složitou. To, zda ochrana zájmů účastníka, který nemá právnické vzdělání, vyžaduje ustanovení zástupce z řad advokátů, musí soud posoudit vždy v poměrech konkrétní věci, přičemž jen okolnost, že účastník sám podá žalobu, reaguje na výzvy soudu, podává vyjádření a snaží se v řízení chránit své zájmy, neznamená, že ochrana jeho zájmů ustanovení zástupce nevyžaduje.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2094/2014, ze dne 31. 5. 2016 / číst více /

Rozsudek pro uznání v řízení o vypořádání společného jmění manželů (31.08.2016)

Ačkoliv i přes chybějící navržený způsob vypořádání může být žaloba na vypořádání společného jmění manželů projednatelná, je-li z ní patrno, jaké položky tvořící společné jmění manželů mají být vypořádány, tvoří chybějící návrh na vypořádání některé z položek překážku k tomu, aby mohla být tato položka vypořádána prostřednictvím rozsudku pro uznání. Důvodem je totiž to, že z rozsudku pro uznání musí být zřejmá práva a povinnosti týkající se jednotlivých účastníků. Podobu těchto práv a povinností pro účely rozsudku pro uznání navrhuje některý z účastníků (zpravidla žalobce), přičemž druhý z účastníků (zpravidla žalovaný) navržený způsob vypořádání uzná či se jeho uznání podle § 114b odst. 4 o. s. ř. dovozuje pro absenci řádného a včasného vyjádření. Není-li ovšem z žaloby, k níž se má žalovaný vyjádřit, zřejmé, jaká práva a povinnosti mají ze soudního rozhodnutí vyplývat, pak absence reakce na tzv. kvalifikovanou výzvu podle § 114b o. s. ř. nemůže vést k vydání rozsudku pro uznání, a to ani v částečném rozsahu.

Ačkoliv musí být z návrhu zřejmé, jaká práva a povinnosti mají ze soudního rozhodnutí nadále vyplývat, neznamená to, že by bylo nutné jednotlivé položky oceňovat, aby mohlo dojít k vydání rozsudku pro uznání.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 2103/2016, ze dne 15. 6. 2016 / číst více /

Češi propadli platebním kartám, máme tu bezkontaktní ráj

Platit kartou je normální. Alespoň podle bankovních statistik. Ty se chlubí stále se zvyšujícími obraty a transakcemi. Obchodníci by si také měli přijít na své. Každý Čech má u sebe jednu až dvě platební karty a ty používá. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) a Sdružení pro bankovní karty (SBK). Připravili jsme pro vás malý přehled statistiky v číslech. / číst více /

Splnění nároku na podporu v nezaměstnanosti. Poprvé, ale i opakovaně

Pro nárok na podporu je nutné odpracovat dvanáct měsíců. Dvanáct měsíců však nemusí být 365 dní. Jak se tato podmínka v praxi stanoví? Podpora v nezaměstnanosti má svá pravidla. Ne každý má na ni nárok. Záleží na způsobu ukončení pracovního poměru, ale i na splnění podmínky minimální doby důchodově pojištěné výdělečné činnosti. Ale jak se tato potřebná doba v praxi vypočítá a jak je to s podporou v případě opakovaného návratu na úřad práce? / číst více /

Rutina, či změna? Jak podpořit změnu v podnikání, když rutina přestane fungovat

Rutina jako zvyk v práci a podnikání šetří energii, mentální kapacitu, čas, je bezpečná a komfortní. A odolává změně. Čím lidi přesvědčit, aby změnu přijali? V mnoha situacích je rutina užitečná v podnikání i v každodenním životě. V situacích, které podnikatel nebo zaměstnanec řeší rutinně, totiž odpadá nutnost rozhodovat se a s určitou proměnlivou mírou rizika zkoušet něco nového. Rutina je však užitečná jen do té míry a do té doby, dokud bezvadně funguje a je pro podnikání prospěšná. Když fungovat přestane, stane se spíš překážkou a zátěží. Zároveň je zpravidla poměrně složité rutinu podle potřeby rychle změnit a případně si vytvořit novou rutinu nebo nový zvyk adaptovaný na nové podmínky. / číst více /

Na infolince k #EET bude ve špičce připraveno odpovídat až 100 úředníků zároveň

Aktuálně je na infolince k EET připraveno odpovídat 30 dotazů úředníků. Finanční správa nicméně počítá s tím, že s blížícím se startem posílí počet operátorů. Už takřka měsíc mohou podnikatelé i občané využít telefonní infolinku ohledně elektronické evidence tržeb (EET). Jak serveru Podnikatel.cz uvedla finanční správa, zatím ji využilo přes 1000 volajících a připraveno bylo 30 operátorů. / číst více /

Re:Vhodná reklama pro malé podnikatele

Zdravím, z vlastní zkušenosti (dlouhodobé) mohu doporučit Google Adsense. Je to relativně levný a velmi účinný reklamní systém, chce to ale nastudovat, jak funguje, a potom hlavně nějakou dobu ladit reklamní kampaň (kampaně) a její parametry. Na trhu jsou k tomu velmi dobře zpracované příručky, tuším Google Adsense v kostce nebo pro začátečníky.

Ale to ladění a průběžně dolaďování je naprosto klíčové.

Hodně štěstí! / číst více /

Škoda způsobená zaměstnancem odběrateli

Dobrý den, náš zaměstnanec při montáži na zakázce v sídle odběratele způsobil tomuto odběrateli neúmyslně škodu na dveřích. Následně nám tato firma zaslala fakturu „za výměnu poškozených dveří“, a to vč. DPH (5 800 + 1 218 = 7 018), jako dodavatel na této faktuře byla uvedena ona odběratelská firma. Neměla by tato faktura být vystavena bez DPH, tzn. ve výši 5 800,- Kč? A nemělo by na ní bý uvedeno, že se jedná o náhradu škody? A mohu tuto škodu celou předepsat k náhradě zaměstnanci (pokud s tím zaměstnanec souhlasí)? Jak to bude se zaúčtováním této FA? 548 daňově uznatelné? Děkuji. Zdenka. / číst více /

Chtějí podnikat na základě smlouvy o sdružení. Co změnil nový občanský zákoník?

Dvě podnikatelky, dva živnostenské listy, společný byznys na základě smlouvy o sdružení. Co se změnilo s „novým“ občanským zákoníkem? Radí odborník. Odborné poradny na serveru Podnikatel.cz nabízí odpovědi odborníků v různých oblastech podnikání. Od daňové problematiky, po otázky právní. Nechybí také odborník, který radí ve věcech týkajících se startu podnikání. Celá řada dotazů se objevuje v souvislosti s novým občanským zákoníkem, a to i přesto, že je platný již od roku 2014. / číst více /

[ZPRÁVY Z TRHŮ] Vidina vyšších sazeb pomáhá dolaru, hodně napoví páteční data z trhu práce

Dolar stále profituje z pátečních jestřábích komentářů amerických centrálních bankéřů. Dopad jejich projevů však postupně vyprchává. Dnes se z USA nedočkáme žádných dat, které by pomohly rozluštit hádanku, kdy skutečně půjdou dolarové sazby nahoru. Hodně mohou naznačit páteční čísla z amerického trhu práce za srpen. Dnešní evropská data by měla vyznít ve prospěch dolaru. Očekáváme solidní srpnové indikátory důvěry Evropské komise a další vzestup německé inflace. Z regionu se dočkáme detailu polského HDP za Q2 16. Obáváme se propadu investic. / číst více /

[ZPRÁVY Z TRHŮ] Obavy spotřebitelů i firem v EU narůstají

Firmy i spotřebitelé jsou v EU opět o něco pesimističtější. Podle dnes zveřejněných indikátorů důvěry se nálada v celé Unii i v eurozóně v posledním měsíci znovu zhoršila. V Unii na úroveň konce roku 2014, v eurozóně je naproti tomu důvěra zhruba na úrovni letošního jara. Naopak nálada roste u stavebníků (mimo eurozónu) a finančního sektoru. / číst více /

[ZPRÁVY Z TRHŮ] Čína zatím odolává vidině vyšších amerických sazeb

Provádět nezávislou měnovou politiku v dnešním globalizovaném světě je velice těžké. Jak trefně ukazuje francouzská ekonomka Helene Reyová, pokud necháte přes hranice volně proudit kapitál, máte velice malou kontrolu nad domácími finančními podmínkami. Přebíráte měnové podmínky největších měnových oblastí, zejména dolaru, popřípadě eura. Politika Fedu tak neurčuje měnové podmínky pouze v USA, ale je hlavním hybatelem globálních měnových podmínek – dostupnosti peněz od Pekingu přes Ankaru po Rio De Janeiro. Zdražující dolar je proto teoreticky rizikem pro řadu ekonomik, které mají ve skříních skryté kostlivce v podobě rychle narostlého dluhu. Na prvním místě je to Čína, která v lednu po prvním zvýšení amerických sazeb (v tomto cyklu) ztratila na akciových trzích přes 30 %. / číst více /