Dlouhodobá nemocenská a podpora v nezaměstnanosti

Dobrý den,
[/size]Chci vás požádat o radu.
[/size]Nejsem si jist u potencionální výši podpory v souvislosti s délkou nemocenské.
[/size]Jsem od 1.12.2015 v dočasné neschopnosti , ale zároveň mi k 31.7.2016 skončil dlouholetý pracovní poměr (tj. 8 měsíců nemocenské ve stavu zaměstnance).
[/size]S vysokou pravděpodobností mi bude DPČ ukončena k 15.12.2016.
[/size]To znamená že maximálně 4,5 měsíce budu režimu nemoc bez zaměstnavatele, ale celková doba neschopnosti přesáhne 1 rok.
[/size]Bude mi v tomto konkrétním případě výpočet na úp vypočítáván z průměrné mzdy tedy minima, nebo posledního výdělku od zaměstnavatele? / číst více /

Víme, jaké mají být sazby zahraničního stravného pro rok 2017

Výše zahraničního stravného by se dle ministerstva financí měla zvýšit v 15 zemích. Ministerstvo zahraničí ovšem chtělo nárůst ve všech zemích. Ministerstvo financí již předložilo návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného. Ta má obecně zajistit zaměstnancům dostatečnou finanční kompenzaci v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu, čímž jim vzniknou výdaje na stravování. Nárok na zahraniční stravné garantuje zaměstnancům zákoník práce. Výši sazeb pak upravuje samostatná vyhláška, která se mění každý rok. Důvod je měnící se kurz koruny. / číst více /

Intergram se zvyšováním poplatků vyčkává na novelu zákona, OSA a DILLIA zdražují

OSA zvýší od roku 2017 poplatky až o 50 %, DILLIA pak o 25 %. Další z kolektivních správců Intergram stále vyčkává. Čeká na novelu autorského zákona. Už nyní je jasné, že DILIA zvýší od roku 2017 autorské poplatky o čtvrtinu a OSA až o polovinu. Avizovaný 50% nárůst u OSA se však týká pouze sazebníku pro reprodukovanou hudbu a měst nad 80 tisíc obyvatel. V menších městech také dojde ke zvýšení sazeb, ale ne tak razantnímu, protože OSA zároveň zvyšuje slevu z celkové sazby pro podnikatele v menších městech z 20 na 31 %. V městech nad 80 tisíc obyvatel si ale každopádně restauratéři připlatí dohromady za poplatky správcům OSA a DILIA měsíčně 127 korun za televizi navíc. / číst více /

Přehled jednání Ústavního soudu pro 39. týden roku 2016

IV. senát – veřejné vyhlášení nálezu
od: 27.09.2016 09:00 do: 27.09.2016 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 378/16
Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 2015, sp. zn. 26 Cdo 3660/2015, a Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 30. 3. 2015, č. j. 40 Co 96/2015-103
Stručná charakteristika: Odpočet nákladů exekuce před vydáním výtěžku do insolvenčního řízení
Označení navrhovatelů: JUDr. Tomáš Vrána, pověřený v době podání stížnosti vedením Exekutorského úřadu v Přerově, na jehož místo nastoupil s účinností od 1. 4. 2016 JUDr. Lukáš Jícha
Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

JUDr. Tomáš Vrána vedl jako soudní exekutor exekuci na majetek povinných, kteří v průběhu exekučního řízení, podali dlužnický insolvenční návrh. V rámci následného insolvenčního řízení bylo vydáno usnesení o předběžném opatření, jímž insolvenční soud exekutorovi povolil provést již nařízenou dražbu nemovité věci s omezením, aby byl výtěžek dosažený zpeněžením zde specifikované bytové jednotky po celou dobu k dispozici v probíhajícím insolvenčním řízení. Exekutor provedl týž den dražbu a udělil příklep vydražiteli s nejvyšším podáním ve výši 360 000 Kč. Následně byl insolvenčním soudem zjištěn úpadek a exekutor vydal usnesení, tzv. malý rozvrh podle § 337 a násl. občanského soudního řádu, kterým rozhodl o rozdělení výtěžku provedené exekuce – od vymožené částky 360 000 Kč podle § 46 odst. 7 exekučního řádu odečetl náklady exekuce ve výši 75 356 Kč a zbývající částku 284 644 Kč určil k vydání insolvenčnímu správci úpadců. Proti tomuto usnesení soudního exekutora se insolvenční správce odvolal a odvolací soud napadeným usnesením rozhodnutí změnil tak, že se insolvenčnímu správci vydává celá vymožená částka 360 000 Kč, tedy výtěžek dražby bez odpočtu nákladů exekuce. Exekutor a / číst více /

[ZPRÁVY Z TRHŮ] Dopoledne bude patřit evropským PMI, večer konferenci Fedu

Dnešní evropské PMI potvrdí relativně dobrou kondici evropského hospodářství. Měly by tak podpořit kurz eura. Americká obchodní seance bude ovlivněna vystoupením důležitých členů Fedu, kteří se sejdou na konferenci ve Filadelfském Fedu. První odhad indikátorů PMI v Evropě by měl vykázat mírné zlepšení srpnových čísel proti červenci, které by mělo být taženo německými službami. Ty by totiž měly po výkyvu z důvodu dovolených v srpnu povyskočit. Odhad indexu v průmyslu ukazuje na stagnaci, pouze v případě Francie je o něco vyšší. Odhad kompozitního indikátoru eurozóny na úrovni 53,1 bod je konzistentní s růstem HDP o 0,4 % ve třetím čtvrtletí letošního roku. / číst více /

[ZPRÁVY Z TRHŮ] Japonská zápletka: proč padají výnosy, když rostou akcie i ropa?

Tento týden zatím pro trhy znamená vítanou úlevu. Americký Fed přes veškerou jestřábí rétoriku z posledních týdnů zůstává opatrný. Akcie tedy rostou (v USA od začátku týdne o 2 %) a klesá tržní napětí – index strachu VIX spadl za poslední dva dny velice prudce do blízkosti letošních minim. Daří se možná i trochu paradoxně dluhopisům s delšími splatnostmi – a to nejen v USA. To samé se dá říct o německém nebo japonském trhu. Pokles averze k riziku a lehký růst cen ropy by měly být přitom pro dluhopisy (se splatností deset let a víc) špatnou zprávou. Výnosy na deseti letech by měly spíše růst. Proč se tak neděje a zatímco krátký konec německé a americké křivky zůstává stabilní, delší padá dolů (křivka zplošťuje)? / číst více /

Re:daň z pronájmu

V Daňovém přiznání vždy za kalendářní rok si uplatníte buď skutečné náklady na úpravy bytu během roku nebo paušálně 30%. Od zdanitelného základu si můžete navíc odpočítat i základní slevu na poplatníka ve výši 24 840,- za rok. / číst více /