01.04.2021 – č. 38/2021 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní …

Předpis č. 38/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 01.04.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-38/zneni-20210401

/ číst více /