01.04.2021 – č. 430/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na stravování a je… – ve znění 129/2021 Sb.

Předpis č. 430/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

účinnost od: 01.04.2021

ve znění: č. 129/2021 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-430

/ číst více /