01.04.2021 – č. 50/2021 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování n…

Předpis č. 50/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 01.04.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-50/zneni-20210401

/ číst více /