16.03.2021 – č. 88/2021 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využ…

Předpis č. 88/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

účinnost od: 16.03.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-88/zneni-20210316

/ číst více /