Co vám hrozí, když nerespektujete hloupého šéfa?

[4 minuty čtení] Jste povinni splnit i šéfův hloupý příkaz, odmítnout můžete jen protiprávní. Jenže jak se v tom vyznat, který je hloupý a který nelegální? Vznikne-li protiprávním příkazem škoda, musíte ji totiž nahradit i vy. Zaměstnanec je povinen plnit pokyny nadřízených – vedoucích zaměstnanců vydané v souladu s právními předpisy bez ohledu na to, jaké stanovisko k nim zaujímá. Musí jim vyhovět, i kdyby byly, zdály se mu, vyhodnotil je vnitřně jako sebehloupější – musí je splnit, i když je schopen prokázat třeba i jejich nesprávnost, nesmyslnost. Jakmile jsou pokyny šéfů legální, nejsou v rozporu s právními předpisy, jsou pokyny a příkazy vedoucích zaměstnanců pro zaměstnance doslova svaté. / číst více /