Archiv pro rubriku: články

Rozhodnutie adjudikátora a premlčanie

Napadli ma niektoré otázky ohľadom premlčania v súvislosti s rozhodovaním adjudikátora.

Môže adjudikátor akceptovať v rámci rozhodovania námietku premlčania pohľadávky zo strany dlžníka a rozhodnúť, že nemožno veriteľovi priznať jeho právo z dôvodu, že je premlčané? Zakladá rozhodnutie adjudikátora nový záväzok, ktorý sa premlčí za 4 roky od rozhodnutia, hoci pôvodne uplatnený nárok veriteľa bol premlčaný, avšak dlžník túto skutočnosť nenamietal?

Má rozhodnutie adjudikátora povahu novácie? Dohodou (rozhodnutím adjudikátora) vzniká nový záväzok popri doterajšom záväzku podľa § 516 OZ? Alebo doterajší záväzok sa nahrádza novým záväzkom, teda doterajší záväzok zaniká a dlžník je povinný plniť nový záväzok podľa § 570 OZ? V zmysle § 570 ods. 2 OZ možno nahradiť aj premlčaný záväzok. Aj keby išlo o urovnanie, môže sa podľa § 585 ods. (2) OZ nahradiť aj premlčaný záväzok.

Ja si myslím, že rozhodnutie adjudikátora aj s ohľadom na skutočnosť, že ide o rozhodovanie sporovej otázky, má povahu novácie, pretože sa predpokladá, že strany tvrdia, že záväzok je taký, alebo onaký, teda pôvodný záväzok sa nahrádza, prípadne sa určí nový záväzok a konštatuje sa, že pôvodný záväzok tak, ako ho tvrdila jedna zo strán zanikol, alebo neexistoval.

Podľa § 100 OZ platí:

„Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.“

Podľa § 152 CSP platí:

„Hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie práva protistrany.“

Ust. § 269 (3) v spojení s § 291 Obchodného zákona predvída možnosť, aby obsah zmluvy určila tretia strana.

Adjudikátor je teda tretia strana, na ktorej sa strany zmluvy dohodli, že určí obsah časti zmluvy, ak ju o to požiadajú.

Podľa § 269 ods. (3) ObchZ platí:

„Dohoda o určitej časti zmluvy sa môže / číst více /

Hypotéky pomalu zdražují, zájem o ně je ale stále velký

[4 minuty čtení] Zájem o hypotéky zatím neklesá, úrokové sazby už jdou ale pomalu nahoru. Češi proto ve velkém refinancují a pořizují si nové bydlení, aby si zajistili nízké úroky. Zimní měsíce bývají v objemu poskytnutých hypoték ty nejslabší v roce. Letos to ale neplatí. Banky v únoru, poskytly hypotéky za téměř 30 miliard Kč, což je rekord všech dob. Překonalo to i rekordní listopad 2016 v historii ukazatele Fincentrum Hypoindex, který monitoruje vývoj na hypotečním trhu po měsících. / číst více /

Měl strach se přihlásit jako svědek, aby si na něj pachatel nedošlápl

[6 minut čtení] Vaše osobní údaje jsou ve standardním režimu součástí spisu a má k nim přístup obviněný a řada dalších osob. O utajení požádat můžete, ale nemusí vám být vyhověno. Cestou z práce jste svědkem trestného činu, například loupežného přepadení. Dané osobě pomůžete tím, že zavoláte Policii, ale víc se v situaci angažovat nechcete. Jdete domů a jako svědek trestného činu se přihlásit odmítnete. / číst více /

Bezmála milion Čechů je pod příjmovou hranicí chudoby. Ohrožení chudobou však kleslo

[4 minuty čtení] Příjmy českých domácností před příchodem pandemie rostly. Průměr čistých měsíčních příjmů na osobu dosáhl v roce 2019 podle průzkumu Českého statistického úřadu 17␣479 korun. Podíl osob, které se ocitly pod příjmovou hranicí, se snížil z 10,1 % na 9,5 %. Před příchodem pandemie příjmy českých domácností rostly. Na každého člena domácnosti připadal v roce 2019 průměrný čistý příjem 209 800 korun (medián příjmů činil 192 800), což je o 14 700 korun více než v předchozím roce 2018. Při očištění od inflace to znamená reálný nárůst příjmu o 4,7 %. Měsíční průměr čistých příjmů na osobu dosáhl v roce 2019 částky 17 479 korun. / číst více /

Snižuje špatný zdravotní stav před pracovním úrazem úrazovou rentu?

[5 minut čtení] Mohou vám snížit úrazovou rentu za pracovní úraz či nemoc z povolání kvůli předchozímu špatnému zdravotnímu stavu? Zohledňuje se to při výpočtu renty? Pokles výdělku, popřípadě i nulový výdělek, není-li zaměstnanec schopen v důsledku poškození zdraví pracovat vůbec, po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání odškodňuje náhrada za ztrátu na výdělku (po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity) – tzv. úrazová renta. / číst více /

Do kdy vám pojišťovna musí platit nájem náhradního auta?

[3 minuty čtení] Do výše škody po autohavárii se nepočítá jen hodnota zničeného automobilu, ale také náklady, které by majitel zničeného vozidla nemusel platit, kdyby k bouračce nedošlo. Pojišťovny viníků nehody ale tyto náklady v některých případech přenášejí na poškozené majitele aut. Poškozený dopravní nehodou byl nucen si pronajmout náhradní vozidlo v období od 10. 1. 2019 do 28. 1. 2019, tedy po dobu 19 dnů, přičemž denní platba činila 700 Kč. Autopůjčovna fakturovala částku 13 300 Kč. Jenže pojišťovna, u které byl pojištěn viník nehody, uhradila pouze částku 4200 Kč, neboť akceptovala pouze zapůjčení náhradního vozidla do doby oznámení totální škody, tj. do 15. 1. 2019. Zbývající neuhrazená částka ve výši 9100 Kč se tak stala předmětem soudního sporu, kdy autopůjčovna žalovala pojišťovnu. / číst více /

Firmy chtějí víc nabírat než propouštět, vyhlížejí konec epidemie skrze očkování

[4 minuty čtení] Zaměstnavatelé v Česku mají pro 2. čtvrtletí letošního roku poměrně optimistické náborové plány. Obzvlášť v odvětvích, kde pracuje nejvíc lidí, tedy například v automobilovém průmyslu. V kontextu současného stavu, kdy ekonomika jede na půl plynu, vypadají vyhlídky zaměstnavatelů na následující měsíce povzbudivě. Víc z nich chce lidi nabírat než propouštět. / číst více /

Co je a co není práce přesčas na pracovní cestě a na co máte nárok?

[6 minut čtení] Za pracovní cestu sice získáte víc peněz na stravování, ale mnohdy budete zklamáni odměnou za samotnou činnost na pracovní cestě. Pouhé cestování totiž není prací přesčas. Jak to je a nač máte nárok? Čas strávený na pracovní cestě se nemusí vždy krýt, a také se často nekryje, není totožný, s pracovní dobou podle rozvrhu práce, resp. délkou běžné pracovní směny zaměstnance. Zaměstnanec na pracovní cestu vyráží dříve, než začíná jeho pracovní směna, nebo se vrací později, než jeho pracovní směna končí. Zaměstnanec může rozdíl v délce trvání pracovní cesty a pracovní směny strávit prací, ale také třeba jenom cestováním. / číst více /

Na jakou odměnu navíc máte nárok, pokud pracujete v sociálních službách?

[4 minuty čtení] Pracovníci sociálních služeb dostanou mimořádné odměny za období od října 2020 do února 2021. Přijít si mohou až na 50 tisíc korun. Výše odměny závisí na oblasti sociálních služeb, kde jsou zaměstnáni, i na konkrétní činnosti, kterou vykonávají. Zaměstnanci pracující v sociálních službách, včetně zdravotnického personálu, dostanou mimořádné odměny. Peníze navíc získají i zařízení provozující sociální služby, a to na pokrytí vyšších nákladů, které jim vznikly v souvislosti s epidemií. / číst více /

Jak správně načasovat odchod do důchodu, abyste se neošidili o peníze?

[7 minut čtení] Správné načasování odchodu do penze pro vás může znamenat rozdíl několika stovek měsíčně. Na co si dát pozor, abyste se zbytečně neošidili o peníze? Do řádného starobního důchodu můžete odejít při dosažení důchodového věku. Před tím byste se ale měli přesvědčit, jestli se vám nevyplatí pár dní počkat, nebo jít naopak do předčasné penze. Správné načasování odchodu do důchodu pro vás totiž může znamenat peníze navíc. / číst více /

Smluvní pokuta: jaké má limity a kdy je nepřiměřená?

[4 minuty čtení] Smluvní pokuta je ve smluvních vztazích velmi často užívaným institutem, a to zejména pro její jednoduchost a praktickou využitelnost. Smluvní volnost stran je v daném ohledu velice široká, přestože ne zcela neomezená, a to zejména s ohledem na přiměřenost výše smluvní pokuty. Zákonná úprava podmínek platného sjednání smluvní pokuty je obsažena v občanském zákoníku. Při sjednávání smluvní pokuty by smluvní strany v prvé řadě neměly opomenout, že smluvní pokuta primárně utvrzuje porušení smluvní povinnosti a neměla by cílit např. na sankcionování výkonu práva ze smlouvy. / číst více /