Archiv pro rubriku: zákony

č. 89/2021 Sb. – Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některý…

Předpis č. 89/2021 Sb.Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

vyhlášeno: 01.03.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-89

/ číst více /

č. 90/2021 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2…

Předpis č. 90/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

vyhlášeno: 01.03.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-90

/ číst více /

č. 93/2021 Sb. – Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných …

Předpis č. 93/2021 Sb.Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

vyhlášeno: 01.03.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-93

/ číst více /