Archiv pro rubriku: zákony

19.03.2021 – č. 164/2019 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském p… – ve znění 136/2021 Sb.

Předpis č. 164/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

účinnost od: 19.03.2021

ve znění: č. 136/2021 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-164

/ číst více /

18.03.2021 – č. 335/2004 Sb. – Vyhláška, kterou se provádí zákon o ověřování střelných zbra… – ve znění 127/2021 Sb.

Předpis č. 335/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky

účinnost od: 18.03.2021

ve znění: č. 127/2021 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-335

/ číst více /